Nieuwsbrief oktober 2019

In oktober 2019 verstuurden we een nieuwsbrief. Hierin besteedden we aandacht aan AMIGO, aan de werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften die in oprichting is en aan digitale toegankelijkheid.