Onze werkwijze

Binnen Edustandaard werken publieke en private partijen in het onderwijs samen. Die samenwerking krijgt gestalte in werkgroepen, in de Standaardisatieraad en in de Architectuurraad. Bureau Edustandaard biedt hierbij ondersteuning, coördineert de processen en geeft adviezen. Bij Edustandaard zijn afspraken en architecturen in beheer.

Werkwijze van de werkgroepen

In de verschillende werkgroepen zitten inhoudelijke en technische experts, gebruikers en implementeurs. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van een standaard. Bij grotere aanpassingen van de standaard en bij een nieuw ingediende standaard geeft de werkgroep op dit gebied advies aan de Standaardisatieraad. Werkgroepen hebben een open karakter; iedereen kan zich aansluiten bij een werkgroep.

Wilt u deelnemen aan een werkgroep? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Werkwijze van de Architectuurraad

Architecten van de alle brancheorganisaties in het onderwijsveld zijn in de Architectuurraad vertegenwoordigd en daarmee zijn de deelnemers vastgesteld. De raad bewaakt de samenhang van de standaarden nationaal en internationaal, beheert de ROSA en bewaakt de samenhang met andere referentiearchitecturen. Bij wijzigingen in door Edustandaard beheerde standaarden en bij nieuw ingediende standaarden adviseert de Architectuurraad de Standaardisatieraad. Daarnaast adviseert de raad gevraagd en ongevraagd werkgroepen en de Standaardisatieraad op het gebied van samenhang.

Werkwijze van de Standaardisatieraad

De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs en op basis daarvan zijn de deelnemers vastgesteld. De raad kan zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. De raad heeft een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de standaarden in het veld en voert regie op de ontwikkelingen.

Indienen van afspraken en architecturen

Iedereen kan een nieuwe afspraak indienen of een verzoek indienen om een bestaande afspraak te wijzigen. Datzelfde geldt voor architecturen. Hiervoor gelden procedures.

BOMOS

Edustandaard werkt op basis van de grondbeginselen van het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS). Dit model bouwt voort op eerder werk vanuit het Forum Standaardisatie. Dat is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden. Het model bestaat uit een gelaagde structuur van activiteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen en beheren van een open standaard, zoals de implementatie, de communicatie en de financiering. Eind 2012 is BOMOS2i uitgekomen, een praktische invulling van de standaardisatieorganisatie en ook de daadwerkelijke implementatie van standaarden.

Edustandaard sluit onder andere bij BOMOS aan als het gaat om de operationele activiteiten: iedereen kan ideeën aandragen voor nieuwe afspraken en architecturen. We houden rekening met wensen en eisen uit het onderwijsveld en passen de standaard en de technische invulling daarop aan. Ook plaatsen we de documentatie over nieuwe en gewijzigde standaarden op deze site, zodat de stand van zaken voor iedereen duidelijk is.