Openbare consultatie SHACL

Shapes Constraint Language (SHACL) is een opkomende standaard op het vlak van gegevenskwaliteit en de begrijpelijkheid van gegevensverzamelingen.

Begin augustus is de openbare consultatie van start gegaan voor plaatsing van deze standaard op de lijst aanbevolen standaarden. Meer informatie staat op www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie.
Op deze site staan een consultatiedocument met een aantal vragen en een expertadvies.