Quality Assurance Team

Quality Assurance-team (QA-team)

Het QA-team is ingesteld als adviesorgaan voor de Architectuurraad. De taken en verantwoordelijkheden zijn hieronder weergegeven.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Inbrengen van ROSA verbeterpunten en wijzigingen en beoordelen van ingediende wijzigingsverzoeken.
  • Bespreken het advies over de prioritering van de werkpakketten op het¬†werkvoorraadoverzicht, dat door het ROSA beheerteam wordt onderhouden.
  • Reviewen van wijzigingen die door experts of specifieke werkgroepen en het ROSA beheerteam of het Redactieteam ROSA Begrippenkader zijn uitgevoerd.
  • Een advies opstellen voor de Architectuurraad aangaande de kwaliteit, de vermeende impact en mitigatie van een inhoudelijke wijziging in de ROSA.
  • Het bewaken van de samenhang van de verschillende ROSA-onderdelen onderling en met andere architecturen
  • Het bewaken van de architectuurkaders van de ROSA.

Teamsamenstelling

Vertegenwoordigers van de sectordoelarchitecturen (MOSA, HOSA) en sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, HORA), vertegenwoordiger(s) van DUO, vertegenwoordiger(s) van OCW, vertegenwoordiger(s) van ROSA beheerteam, voorzitter van de werkgroep Samenhang, vertegenwoordiger van Redactieteam ROSA Begrippenkader.

Bijeenkomsten

De Quality Assurance Team komt bij elkaar op:

Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten