Review AMIGO: methodiek en uitwerking toepassingsgebied Toetsen en Examineren

In opdracht van de Architectuurraad werkt Bureau Edustandaard aan de uitwerking van AMIGO als methodiek om te komen tot bouwbare, modulaire uitwisselspecificaties. AMIGO wordt in eerste instantie toegepast en uitgewerkt om afspraken te maken voor interacties in het toepassingsdomein ‘Toetsen en Examineren’, maar de Architectuurraad van Edustandaard vindt de AMIGO-methodiek ook voor interacties in andere toepassingsdomeinen zeer bruikbaar.

Vorig jaar heeft er een brede review plaatsgevonden op AMIGO versie 0.9. In de bijeenkomst van 2 juli 2020 heeft de Architectuurraad de conceptversie van het rapport hierover besproken, en een duidelijke scheiding aangebracht tussen methode versus bouwstenen. Het document is daarvoor opgedeeld in twee delen: Deel I gaat over de AMIGO Methodiek, Deel II over de toepassing van AMIGO in het toepassingsgebied Toetsen en Examineren. Omdat beide delen een eigen dynamiek en status kennen, is ervoor gekozen per deel een eigen versie te hanteren, vergelijkbaar met hoe Edukoppeling dat doet op documentniveau per profiel.

In deel II zijn de reviewopmerkingen ten aanzien van de modellen naar aanleiding van versie 0.9 alsook de ervaringen uit de 3 hierboven beschreven trajecten meegenomen. Omdat de trajecten, en daarmee de validatie van de modellen, voor een deel nog gaande zijn, heeft dit deel nu versie 0.9.1 gekregen.

In deel I is, mede naar aanleiding van de reviewopmerkingen op versie 0.9, de AMIGO-aanpak verder uitgewerkt. Dit deel is volgens de Architectuurraad ver genoeg gevorderd en beproefd om als versie 1.0.0 vastgesteld te kunnen gaan worden. Hiervoor wordt eerst een brede review uitgezet.

Langs deze weg nodigen wij u uit om deel te nemen aan de review van de AMIGO Methodiek v1.0.0 (Deel I) en het Toepassingsgebied Toetsen en Examineren v0.9.1 (Deel II). Reviewopmerkingen op Deel I worden betrokken bij de vaststelling van v1.0.0 door de Architectuurraad en uiteindelijk de Standaardisatieraad. Reviewopmerkingen op Deel II worden betrokken bij de verdere validatie van de modellen en de toepassing van AMIGO op het toepassingsgebied Toetsen en Examineren. De publieke reviewperiode loopt tot en met woensdag 9 september 2020.

U vindt de documentatie op https://www.edustandaard.nl/amigo/versies/. U kunt uw reviewopmerkingen doorgeven via de publieke Google Sheet die u ook al van eerdere AMIGO-versies kent. In deze sheet zijn ook de reviewopmerkingen op eerdere versies terug te vinden.