ROSA Architectuurscan nu ook voor ketentrajecten en -voorzieningen

De Architectuurraad heeft in 2018 al diverse adviezen gegeven over nieuwe of gewijzigde afspraken en ketenvoorzieningen, zoals het RIO-register, de afspraak Open Onderwijs API en het traject Vroegtijdig aanmelden MBO. Deze adviezen worden voorbereid door Bureau Edustandaard met de ROSA Architectuurscan. Hiermee worden op systematische wijze alle architectuuraspecten van een ketenafspraak in kaart gebracht en worden knelpunten en kansen gesignaleerd. Met een ‘ketenafspraak’ wordt hier elke vorm van overeenstemming tussen partijen in het onderwijsdomein bedoeld, waaronder standaarden, begrippensets, informatiemodellen, (domein)architecturen en (generieke) voorzieningen.
De scan biedt de aanvrager concrete handvatten voor toepassing van ROSA, en de mogelijkheid om lessen en ervaringen uit het project terug te koppelen aan ROSA. De resultaten uit een architectuurscan kennen drie belangrijke doelgroepen:

  1. De aanvrager van de architectuurscan kan op basis van de scanresultaten en adviezen knelpunten en kansen signaleren en daar onder eigen regie opvolging aan geven;
  2. De Architectuurraad krijgt op basis van de uitkomsten van de architectuurscan inzicht in de toepassing en toepasbaarheid van ROSA, en leidt daar mogelijke verbeteringen voor de ketenreferentiearchitectuur uit af;
  3. Andere ketenpartijen worden via de gepubliceerde architectuurscan in staat gesteld kennis te nemen van architectuurwijzigingen in de keten en het belang hiervan voor de eigen organisatie of achterban te bepalen. Dit ondersteunt transparantie in de keten en een gelijke informatiepositie.

Voor nieuwe of gewijzigde standaarden was advies door de Architectuurraad op basis van de ROSA-scan, dus de architectuur-impact op de keten, al onderdeel van het proces. De Standaardisatieraad heeft op 27 juni besloten dat dit ook voor nieuwe ketentrajecten en –voorzieningen gaat gelden. Centraal staat daarbij dat Bureau Edustandaard de transparantie, neutraliteit, kwaliteit en capaciteit van de ROSA-scan borgt. Het proces voor aanvragen & uitvoeren van een ROSA-scan is inmiddels opgenomen op de website van Edustandaard en de werkwijze met betrekking tot de ROSA-scan is vastgelegd in ‘Methodiek ROSA-scan’.

De Architectuurraad zal daarvoor de ‘methodiek van de ROSA-scan’ formaliseren in de bijeenkomst in oktober 2018.