Bijeenkomst werkgroep Metadata (subwerkgroep WISH) december 2021

Datum: 09 december 2021
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Online

Programma

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen vorig overleg 10 juni 2021 (zie bijlage)
  3. Actiepunten vorig overleg (zie hieronder)
  4. Wijzigingsvoorstel informatie op objectniveau.
    Opmerkingen en vragen graag voor maandag 6 dec. in het document opnemen.
  5. Stand van zaken implementatie eerdere wijzigingen
  6. Data WISH 2022 (voorstel 9 juni en 8 december 2022)
  7. W.v.t.t.k.
  8. Afsluiting

De notulen en bijbehorende stukken van de bijeenkomst kunt u opvragen bij judith.rog(Replace this parenthesis with the @ sign)kb.nl.