Beheergroep Waardenlijsten RIO (voor po en vo), februari 2024

Datum: 22 februari 2024
Tijd: 09.30 uur - 11.00 uur
Locatie: Online

Programma

 1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
 2. Samenvatting wijzigingen voor schooljaar 2023-2024
 3. Waardenlijst Opleidingskenmerken 2024-2025
  1. Zesjarige havo (voortgang)
  2. Intrekken van opleidingskenmerken
  3. Controleren van de registratie van erkende profielen (voortgang)
 4. Waardenlijst Opleidingseenheden 2024-2025
  1. Zijn er nog wijzigingen te verwachten van OCW
  2. Wijzigingsverzoek: Uniformeren van Engelse vertaling van vo-opleidingen (Wijzigingsverzoek 36)
 5. Onderwijs aan anderstaligen
 6. Rondvraag / Datum prikken