Bijeenkomst Standaardisatieraad april 2019

Datum: 25 april 2019
Tijd: 09.30 uur - 11.30 uur
Locatie: SURF, Utrecht

Programma

  1. Opening: mededelingen, vaststellen agenda, vaststellen verslag
  2. Update Edustandaard
  3. Standaarden in het hoger onderwijs: vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van standaarden in het hoger onderwijs. Tom van Veen en Sir Bakx (SURF) geven naar aanleiding van o.a. dit onderzoek een toelichting op dit onderwerp.
  4. Wettelijk voorgeschreven standaarden: Fons Dingelstad (OCW) informeert de vergadering over de impact die recente wetgeving ten aanzien van wettelijk voorgeschreven standaarden heeft op het onderwijsdomein.
  5. Volgende stap Edustandaard: de secretarissen van de Standaardisatieraad en de Architectuurraad hebben met een deelverzameling van de leden van de Standaardisatieraad het advies zoals die in de vorige vergadering was besproken uitgewerkt tot een werkwijze voor Edustandaard.
  6. Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling: om vanuit de Standaardisatieraad bestuurlijk advies te kunnen geven aan andere partijen en platforms hebben de leden inzicht nodig in de bestuurlijke en architecturale aspecten van relevante vraagstukken. Aan de hand van actuele casus van het REST-profiel op Edukoppeling wordt de vergadering inhoudelijk geïnformeerd en ligt de vraag voor welke informatie de leden van de Standaardisatieraad nodig hebben om een advies te kunnen geven.
  7. Rondvraag
  8. Vervolgafspraken: donderdag 20 juni 2019 en donderdag 14 november 2019, beide van 10.00 uur tot 12.00 uur bij SURF in Utrecht.
  9. Afsluiting