Bijeenkomst Standaardisatieraad juni 2018

Datum: 27 juni 2018
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda, vaststellen verslag
  2. Update Edustandaard
  3. Inventarisatie IAA: op 13 juli 2017 heeft de Standaardisatieraad de opdracht vastgesteld voor een IAA-werkgroep om een overzicht en analyse te bieden van bestaande initiatieven op het gebied van identificatie, authenticatie en autorisatie. Bram Gaakeer (OCW), voorzitter van de werkgroep, geeft een toelichting op de conclusies en vervolgvragen.
  4. Zelfevaluatie Standaardisatieraad: in de vorige Standaardisatieraad is verzocht een zelfevaluatie op te stellen van de Standaardisatieraad. De secretaris geeft een toelichting.
  5. Inzet ROSA-scan: in de vorige Standaardisatieraad is gesproken over de ROSA-scan om de kwaliteit van de ketenaspecten en de samenhang met andere ketenontwikkelingen te meten en te borgen. Op verzoek van de Standaardisatieraad is hiervoor een proces uitgewerkt.
  6. Implementatieondersteuning Edukoppeling: Edukoppeling wordt voor steeds meer uitwisselingen gebruikt. De standaard is ondergebracht bij Edustandaard. Gebruikers ervaren echter problemen bij de implementatie en het gebruik. Gezien het keten- en sectoroverstijgende karakter van de afspraak brengt saMBO-ICT de vraag in hoe om te gaan met dit verzoek tot implementatieondersteuning.
  7. Rondvraag
  8. Vervolgafspraken 2018: donderdag 15 november 10.00 – 12.00 uur SURF, Utrecht
  9. Afsluiting