Bijeenkomst Standaardisatieraad november 2015

Datum: 05 november 2015
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

  1. Mededelingen
  2. Wisseling voorzitterschap
  3. Vaststellen agenda en verslag vorige keer en bespreken van actiepunt 1 en actiepunt 5
  4. Rapport Architectuurontwikkeling onderwijs. OCW heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkeling van architectuur binnen het onderwijs. De Standaardisatieraad wordt gevraagd om te reflecteren op (de lessen uit) het bijgevoegde rapport.
  5. Edustandaard koers en jaarplan 2016. In de Standaardisatieraad van 2 juli is gesproken over een aantal verbeterpunten n.a.v. een brainstorm. In een presentatie wordt toegelicht op welke wijze deze zaken zijn vormgegeven in het nieuwe jaarplan.
  6. Informatiebeveiliging binnen Edustandaard. In een presentatie worden de verschillende ontwikkelingen met betrekking tot informatiebeveiliging toegelicht en doorgesproken over de rol die Edustandaard hierin speelt of moet gaan spelen.
  7. Rondvraag