Bijeenkomst Werkgroep ECK Distributie en toegang December 2023

Datum: 12 december 2023
Tijd: 15.00 uur - 17.00 uur

Programma

 1. Opening, mededelingen
 2. Verslag vorige keer
 3. Acties
 4. FDE:
  1. Voorgestelde wijzigingen versie 1.3
  2. Smalle set in sync houden
 5. D&T:
  1. Status 2.5.2. Testvoorziening
  2. Verwerkingsregels contractID (toelichting Edwin)
  3. Deeplinking standaard – procesvoorstel om te komen tot nieuwe specificatie
 6. Edu-V release en ketentest – voorbereiding voor PSS (verzoek komt binnenkort…). Werkgroep wordt waarschijnlijk gevraagd om een analyse op de samenhang van de twee standaarden en de aandachtspunten voor het gelijktijdig (hybride) gebruiken