Bijeenkomst Werkgroep ECK Distributie en toegang Juni 2023

Datum: 05 juni 2023
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Verslag november 2022
  3. Acties
  4. Status ECK DT vs SEM & Edu-V
  5. RFC2.5.1A ContractId toevoegen aan Getstockstatus
  6. Afspraken rond dieplinking
  7. Rondvraag / Sluiting