Bijeenkomst Werkgroep ECK Distributie en toegang november 2020

Datum: 05 november 2020
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie:
    1. Verslag 1 oktober 2020
    2. Doornemen acties (definitief voorstel AggregationLevel)
    3. Definitief voorstel voor opname crebocode (Catalogsevice Course) en K-code (Catalogsevice Subject).
    4. Bespreken release ECK DT 2020 (v2.4)