Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling april 2017

Datum: 12 april 2017
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet Station Amersfoort, Stationsplein 49, Amersfoort

Programma

1.     Opening, mededelingen, vaststellen agenda

a.     Binnen Digikoppeling (DK) wordt het concept van een niet-transparante intermediair in meer detail besproken.

b.     De overgang naar TLS 1.2 verliep in het Digikoppelingdomein anders dan verwacht ondanks dat de community tijdig was geïnformeerd; dit is ook aandachtspunt voor Edukoppeling.

c.     Verwijzing naar Digikoppeling 3.0, geen backwards compatibiliteit ivm SHA-2 en TLS 1.2 (zie ook verslag 12 oktober 2016).

d.     ODOC-notitie in concept opgesteld, ligt nu bij DUO (#0058)

e.     Infasering PKIoverheid G3 certificaten

2.     Doornemen verslag en actielijst van 14 februari 2017

3.     Concept Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1

a.     Volgen van Digikoppeling en foutmeldingen als best practice, geen voorschrift in Transactiestandaard meer.

b.     Opname referenties naar Digikoppeling 3.0 documenten.

4.     Vaststellen uitwerking OIN (#43), zie: 2016-12-21 identificatie en authenticatie voor Edukoppeling

5.     Foutafhandeling bespreken (#42).

6.     Rondvraag en sluiting