Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling april 2020

Datum: 29 april 2020
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Online-vergadering

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst
  3. Edukoppeling Architectuur 2.0
  4. Edukoppeling REST/SaaS-profiel versie 0.3
  5. Uniforme Beveiligingsvoorschriften Onderwijs (UBV)
  6. Testen services
  7. Terugkoppeling Technisch Overleg Digikoppeling
  8. Rondvraag / Sluiting