Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling februari 2019

Datum: 13 februari 2019
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Amersfoort CS

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst
  3. Concept REST profiel
  4. Edustandaard Community Platform
  5. Open punten issuelijst
  6. Terugkoppeling Technisch Overleg Digikoppeling
  7. Rondvraag / Sluiting