Bijeenkomst werkgroep Edukoppeling januari 2015

Datum: 27 januari 2015
Tijd: 12.30 uur - 15.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Stationsplein 49, Amersfoort

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst
  3. Aanpassen documentatie Edukoppeling (zie hieronder voor de laatste versie: Edukoppeling Transactiestandaard v1.2
  4. Mapping Edukoppeling op communicatielaag van UWLR
  5. Ketenstartarchitectuur Doorontwikkelen BRON (KSA DOB)
  6. Roadmap voor ontwikkeling standaard en voor implementatie standaard
  7. Toelichting website Edustandaard
  8. Rondvraag
  9. Sluiting