Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling januari 2022

Datum: 19 januari 2022
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Online meeting

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst
  3. Herziening ROSA en Edukoppeling begrippen
  4. RFC REST/SaaS-profiel – aansluiten op Digikoppeling REST en vastgestelde ADR beveiligingsextensie
  5. Roadmap Digikoppeling
  6. Geldigheid versies
  7. Casus Emrex
  8. Rondvraag / Sluiting