Bijeenkomst werkgroep Edukoppeling juni 2015

Datum: 17 juni 2015
Locatie: Seats2Meet Station Amersfoort, Amersfoort

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst van 1 april 2015
  3. Aanpassen documentatie Edukoppeling
    a. Edukoppeling Transactiestandaard v1.2 (concept juni 2015) , Erwin Reinhoud, Kennisnet
    b. Edukoppeling Architectuur v0.93 (concept juni 2015), Gerald Groot Roessink, DUO
  4. Planning uitrol PKI-ODOC certificaten per sector, Edmar Kok, DUO
  5. Rondvraag
  6. Sluiting