Bijeenkomst werkgroep Metadata (subwerkgroep onderzoeksmetadata) oktober 2014

Datum: 28 oktober 2014
Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur
Locatie: SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

Het doel en de doelgroep van deze werkgroep ligt in het verlengde van de werkgroep die bekend stond onder de naam WISH. In 2013 is een set van afspraken bij Edustandaard in beheer gebracht, die nodig zijn voor het kunnen uitwisselen van metadata over content in het HO-domein onderzoek. Sinds de indiening van deze set van afspraken zijn er ontwikkelingen rond de toepassing van deze afspraken. Er is inmiddels een lijst met wijzigingsverzoeken en aandachtspunten die met alle stakeholders besproken moeten worden. Een advies over welke wijzigingen wanneer moeten worden doorgevoerd is een vast onderdeel van de werkgroepagenda.

0. Opening en voorstelrondje

1. Edustandaard en het standaardisatieproces

De toepassingsprofielen voor MODS, DIDL, OAI-PMH en Semantics (vocabulaires) zijn belegd bij Edustandaard. Wat is de rol van Edustandaard hierin en hoe verloopt het standaardisatieproces?

2. Stand van zaken COAR vocabulaires

De info:eu-repo -namespace is overgedragen aan COAR (Confederation of Open Access Repositories). Wat gebeurt er daar nu mee en welke gevolgen heeft dat?

3. Samenwerking serviceproviders en de Gemeenschappelijke Metadata Harvester (GMH) van DANS en de KB

Standaarden / toepassingsprofielen voor repositories en harvesting vergemakkelijken uitwisseling en gebruik van gegevens door bijvoorbeeld NARCIS, het KB eDepot, de Nationale Resolver en meer.

De KB en DANS hebben de afspraken geïmplementeerd in een Gemeenschappelijke Metadata Harvester (GMH). Wat is deze GMH, wat zijn de plannen en wat zijn de belangrijkste geconstateerde knelpunten bij implementatie van toepassingsprofielen in de GMH?

4. Voorstel start werkgroep metadata

Voorstel is om een werkgroep metadata te starten, à la ‘WISH’ met een tweeledig doel: 1) voorbereiden wijzigingsvoorstellen voor de bij Edustandaard belegde toepassingsprofielen en 2) kennisdeling tav de implementatie en toepassing van de standaarden en bijbehorende toepassingsprofielen.

5. Discussie: hoe gaan we verder, wo. inventarisatie aandachtspunten korte en lange termijn
6. Samenvatting afspraken
7. Wvttk & sluiting