Bijeenkomst werkgroep Metadata (subwerkgroep WISH) december 2019

Datum: 12 december 2019
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: DANS, V8, Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag

Programma

1. Rondje kennismaken
2. Uitleg over procedure
3. Voorstel Vastleggen Publicatie- en Data-Identifiers.
4. Voorstel Vastleggen Rechteninformatie
5. Locatie voor volgende vergaderingen: donderdag 11 juni 2020 en 10 december 2020
6. Rondvraag

De notulen en bijbehorende stukken van de bijeenkomst kunt u opvragen bij judith.rog(Replace this parenthesis with the @ sign)kb.nl.