Bijeenkomst werkgroep Metadata (subwerkgroep WISH) december 2020

Datum: 10 december 2020
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Online

Programma

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen vorige bijeenkomst op 25 juni 2020
 3. Bespreken Wijzigingsvoorstel Publicatietypes
 4. Bespreken ingekomen stukken:
  1. Aanpassing PURL adres voor extensies naar een werkend adres
  2. Use of NameIdentifiers (gaat vooral de opnemen van de ORCID en ISNI als URI of niet)
 5. Bespreken Discussiestuk Informatie objectfiles: let op in dit stuk staat ook een aantal tabellen waarbij we jullie vragen om de haalbaarheid van de voorgestelde wijzigingen aan te geven.
 6. Vraag om hulp bij openstaand actiepunt 4 uit de Notulen “KB/DANS onderzoekt in hoeverre het mogelijk is een schema te maken dat bijvoorbeeld door leveranciers van repository systemen kan worden gebruikt om te controleren of hun output aan de afspraken voldoet. Ook als dat geen controle kan zijn die 100% van de afspraken dekt, kan het nog steeds nuttig zijn.”. KB en DANS zijn hier nog niet aan toegekomen. Zijn er mensen die hierbij willen helpen zodat we dit in een apart subwerkgroep kunnen oppakken en is iemand die daarin het voortouw wil nemen?
 7. Stand van zaken implementatie eerdere wijzigingen
 8. W.v.t.t.k. (verzoek van HBO om de WISH te polsen over opnemen van licentie per bestand)
 9. Afsluiting

De notulen en bijbehorende stukken van de bijeenkomst kunt u opvragen bij judith.rog(Replace this parenthesis with the @ sign)kb.nl.

De notulen en bijbehorende stukken van de bijeenkomst kunt u opvragen bij judith.rog(Replace this parenthesis with the @ sign)kb.nl.