Bijeenkomst werkgroep Metadata (subwerkgroep WISH) juni 2021

Datum: 10 juni 2021
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Online

Programma

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen vorig overleg 10 dec 2020
 3. Notitie “Concept voorstel hbo extensies”: de beschrijving van de hbo extensies zoals deze in beheer genomen gaan worden bij SURF.
 4. Notitie “Voorstel voor aanpassingen MODS”: 2 voorstellen met betrekking tot het gebruiksrecht en de embargodatum en 2 vragen m.b.t. DOI en meerdere uitgevers.
 5. Notitie: “Bijdrage WISH juni 2021 (Land en Org-PID)”: over wenselijkheid en haalbaarheid:
  1. Toevoegen Land bij Plaats van uitgave
  2. ondersteuning ROR en ISNI voor organisaties
 6. Actiepunten vorig overleg
 7. Stand van zaken implementatie eerdere wijzigingen
 8. W.v.t.t.k.
 9. Afsluiting

De notulen en bijbehorende stukken van de bijeenkomst kunt u opvragen bij judith.rog(Replace this parenthesis with the @ sign)kb.nl.