Bijeenkomst werkgroep Metadata (subwerkgroep WISH) juni 2022

Datum: 09 juni 2022
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Programma

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen vorig overleg 9 dec. 2021
  3. Actiepunten vorig overleg (zie hieronder)
  4. Bespreken  “Discussiestuk Access Rights” n.a.v actiepunt 4 vorig overleg
  5. Toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van de Nationale Roadmap voor Persistent Identifiers“Towards an National PID Roadmap”
    https://www.surf.nl/files/2022-03/towards-nl-pid-roadmap-20220225_0.pdf. Zie ook https://www.surf.nl/nationale-roadmap-voor-persistent-identifiers  voor meer context.
  6. Stand van zaken implementatie eerdere wijzigingen:

MODS versie 1.1
2018

nameIdentifiers (ISNI, ORCID, DAI)

MODS versie 1.2
2019

Publicatie/data identifiers in MODS (DOI, Handle, ISBN, ISSN, SCOPUS, PMID en WOS)

2020

Rechteninformatie in MODS (accessCondition)

Aanscherpen en opruimen (o.a. taalcode RFC5646)

2021

DIDL – rechten/PID/embargo/bestandsnaam op objectniveau

  1. v.t.t.k.
  2. Afsluiting

De notulen en bijbehorende stukken van de bijeenkomst kunt u opvragen bij judith.rog(Replace this parenthesis with the @ sign)kb.nl.