Bijeenkomst werkgroep Metadata (subwerkgroep WISH) maart 2015

Datum: 26 maart 2015
Tijd: 13.00 uur - 16.00 uur
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

  1. Welkom
  2. Notulen vorige keer (besluitenlijst / actielijst)
  3. Kennisinfrastructuur binnen Nederland: overzicht van de verschillende partijen en de stromen van metadata, publicaties en afspraken.
  4. Één loket XSD / RSS / … / Informatie / email
  5. COAR Update
  6. Issuelijst top 10 – Validatie
  7. Openstaande aanbevelingen ORIS: welke issues pakken we op en hoe brengen we dat in de WiSH werkgroep (procedure)?
  8. Wvttk & sluiting