Bijeenkomst werkgroep OBK/curriculum maart 2018

Datum: 08 maart 2018
Tijd: 14.30 uur - 16.30 uur
Locatie: Locatie is Vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht. We verzoeken we u dringend om u voor 1 maart 2018 aan te melden via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Programma

Kennisnet en SLO hebben geconstateerd dat zowel de omgeving rond het Onderwijsbegrippenkader (OBK) als de hoeveelheid onderwijsbegrippen in het OBK steeds complexer werd. Daarom is een volgende stap nodig in de ontwikkeling van het curriculumlandschap. SLO en Kennisnet hebben de afgelopen periode daarom intensief gewerkt aan het redesign van het Onderwijsbegrippenkader. Dit heeft geresulteerd in een Redesign-rapport. Dit rapport is besproken tijdens de bijeenkomst van de Standaardisatieraad op 18 januari 2018. Met betrekking tot de rol van Edustandaard is de Standaardisatieraad akkoord gegaan met het teruggeven van alle begrippensets in het OBK aan de eigenaren. Daarmee vervalt de functie van Edustandaard voor het beheren van begrippensets, en dus ook de oorspronkelijke bestaansreden van deze werkgroep.

Graag bespreken we met de werkgroep de inhoud en de consequenties van het Redesign-rapport. Hierin willen we stilstaan bij:

  • hoe de leden van de werkgroep (en hun organisaties) in de toekomst gebruik kunnen maken van begrippensets,
  • hoe de leden van de werkgroep (en hun organisaties) in de toekomst eigen begrippensets beschikbaar kunnen maken voor het onderwijsveld,
  • welke wensen de leden van de werkgroep (en hun organisaties) hebben voor de toekomstige beschikbaarstelling van begrippen en verbindingen,
  • welke samenwerkingsmogelijkheden er in de toekomst gewenst zijn,
  • welke invloed de leden van de werkgroep (en hun organisaties) kunnen en zouden willen hebben in de toekomstige structuur,
  • welke activiteiten de werkgroep in het verleden heeft ontplooid en welke plek deze activiteiten (nog) verdienen,
  • en tot slot: of de werkgroep zichzelf wil opheffen, nu de belangrijkste bestaansreden voor de werkgroep is weggevallen.