Bijeenkomst Werkgroep RIO, september 2022

Datum: 13 september 2022
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Online

Programma

  1. Opening en mededelingen 
  2. Aanpassen canoniek model non-formeel onderwijs iz niveau 
  3. Nieuwe definities voor bevoegd gezag en onderwijsbestuur 
  4. RIO Begrippen opnemen in ROSA Begrippenmodel 
  5. Rationale van keuzes in canonieke modellen 
  6. Voortgang aanpassen naamgeving Lange Naam voor erkende VO en VSO opleidingen 
  7. Rondvraag en afsluiting