Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten november 2013

Datum: 13 november 2013
Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur
Locatie: Surf, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

1. Opening

2. Verslag bijeenkomst Subwerkgroep UWLR 19-6-2013

3. Stand van zaken project Uitwisseling overstapdossiers (Jos van der Arend)

4. Stand van zaken implementatie UWLR 1.0 (leveranciers)

5. Stand van zaken EDEXML 2.0 (Geert Evers)

6. Stand van zaken informatiebrochure m.b.t. UWLR (Jim Bijlstra)

7. Vragen m.b.t. Basispoort (leveranciers)

8. Stand van zaken Referentiearchitectuur / Architectuurraad (Jos van der Arend)

9. ADL xAPI (eXperience API) Informatieblad (Jos van der Arend)

10. Roadmap UWLR (presentatie Erik Siegel en discussie)

11. Afsluiting

Uitkomsten

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst is informatie gedeeld rond een aantal gezamenlijke interessegebieden: het gestandaardiseerd uitwisselen van digitaal dossiers met leerlinggegevens (OSO-gegevensset), de architectuur en roadmap van EduStandaard en het uitwisselen van ‘SCORM-achtige’ leerresultaten via ADL xAPI. Daarbij ging het over de implementatie van UWLR 1.0, de opzet en het gebruik van EDEXML 2.0 en de roadmap voor UWLR. De informatiebrochure met betrekking tot UWLR is bijna klaar en wordt door EduStandaard verspreid onder alle betrokkenen.

Uit de toelichting van de aanwezige leveranciers kan worden geconcludeerd dat de afspraak UWLR 1.0 in de PO-sector breed wordt toegepast. Na een aarzelend begin worden in de VO- en MBO-sector nu ook stappen gezet en heeft een aantal educatieve uitgeverijen en LAS-leveranciers inmiddels werkafspraken gemaakt over de implementatie.

EDEXML 2.0 wordt in een volgende versie van UWLR worden geïncorporeerd. Onderzocht wordt in hoeverre nadere informatie over de relatie van leerkrachten met groepen meegestuurd kan worden binnen EDEXML 2.0. Binnen EduStandaard wordt de mogelijkheid besproken om EDEXML 2.0 in beheer te nemen (EDXML 1.0 wordt beheerd door de NEN-leertechnologiecommissie).

Binnen de roadmap voor UWLR worden tools ontwikkeld om de overgang naar EDXML 2.0 te vereenvoudigen, het getrapt ophalen van leerlinggegevens wordt definitief toegevoegd en leerresultaten kunnen volgens een open formaat verstuurd worden.