Bijeenkomst werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften april 2021

Datum: 06 april 2021
Tijd: 10.30 uur - 12.00 uur
Locatie: Online

Programma

Agenda

 1. Opening
  a.  Verslag voorgaande bijeenkomst vaststellen
  Het conceptverslag van de voorgaande bijeenkomst is eerder toegestuurd en zonder aanvulling als concept op Edustandaard geplaatst. De gemaakte afspraken en acties worden ter bevestiging nagelopen.
  b. 
  Openstaande acties
  Tijdens de vorige bijeenkomst zijn twee acties genoteerd en zijn gedeeltelijk afgehandeld. De status van deze acties wordt kort toegelicht.
  Doel: informeren over de status en waar nodig zorgen voor voortgang.
 2. Update (n.a.v. de Standaardisatieraad)
  a.  Goedkeuring UBV TLS
  Versie 1.0 van UBV – TLS is nu definitief in beheer genomen: “De Standaardisatieraad besluit tot inbeheername van UBV-TLS 1.0”. Zie voor meer informatie het Verslag Standaardisatieraad 11-2-2021 (agendapunt 3. UBV-TLS)
  Doel: informeren en gelegenheid om hierover vragen te stellen.
  b.  UBV Veilig en Betrouwbaar e-mailverkeer ter consultatie
  de consultatie – van 18 februari tot 29 maart 2021 – is afgerond. Opmerkingen konden ingediend worden via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. De consultatie is ook onder de aandacht gebracht binnen het netwerk IBP van het PO en VO.
  Doel: reacties op de consultatie bespreken en keuze maken voor behandeling ervan.
 3. Andere onderwerpen
  a.  Thema TLS – Versie 1.1
  Naar aanleiding van de nieuwe TLS-voorschriften v2.1 van NCSC zijn de voorschriften bijgewerkt. Deze is voorgelegd aan de werkgroep ter review.
  Doel: opmerkingen bespreken en gezamenlijk de nieuwe versie vaststellen.
  b.  Thema ‘Security Headers’
  Het thema ‘Security Headers’ heeft een verdere uitwerking gekregen. Deze is voorafgaand aan de werkgroep gestuurd ter review. De werkgroepleden is gevraagd om feedback als opmerking in het document te plaatsen.
  Doel: bespreken van de uitwerking en de opmerkingen die daarbij geplaatst zijn.
 4. Afsluiting
  Volgende bijeenkomst

Bijlage: (WDO-)Beveiligingsstandaarden en thema’s