Bijeenkomst werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (in oprichting)

Datum: 11 november 2019
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: SURFnet

Programma

Al enige jaren bestaat de Edukoppeling Transactiestandaard, die de logistiek voor gegevensuitwisseling in de onderwijssector standaardiseert. De standaard wordt meer en meer toegepast bij uitwisselingen binnen het onderwijs waarbij een hogere betrouwbaarheid vereist is (bijvoorbeeld bij uitwisseling persoonsgegevens), maar zeker nog niet overal. Als gevolg hiervan hebben partijen die in meerdere ketens bij gegevensuitwisselingen betrokken zijn, te maken met verschillende afspraken en de daarbij geldende beveiligingsvoorschriften. Dit leidt soms tot interoperabiliteitsproblemen voor systemen die te maken hebben met meerdere gegevensuitwisselingen. In de bijeenkomst van de Standaardisatieraad van 25 april 2019 is besloten om een werkgroep ‘Uniforme beveiligingsvoorschriften’ in het leven te roepen. Op 11 november is de eerste bijeenkomst van deze werkgroep.