QA-team ROSA, april 2024

Datum: 02 april 2024
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: online

Programma

 1. Opening, mededelingen, verslag etc.
  1. Verslag van 17 januari 2024
 2. Ketenprocessen en ketenprocesmodellen 
  1. Ketenprocesmodel Toetsen en examineren – vraag/issue DUO/CvTE
  2. Ketenprocesmodel Opvolgen aan- en afwezigheid
  3. Ketenprocesmodel Toepassen leermiddelen
  4. Onderwijs volgen bij meerdere onderwijsaanbieders (voortgang)
  5. Resultaten uit het onderwijs (start)
  6. Spelregels ketenprocessen, ketenprocesstappen en ketenprocesmodellen (Epic 028)
 3. Vaststellen gewijzigde FORA-begrippen – 10 minuten
 4. Voortgang architectuurkaders, IV-domeinen en Toepassingspatronen
  1. Principes Publieke regie irt ROSA Architectuurkaders
 5. Werkvoorraadoverzicht en prioritering