Werkgroep Toegang – juli 2022 (geannuleerd)

Datum: 21 juli 2022
Tijd: 15.00 uur - 17.00 uur

Programma

Bespreken stukken

  • Architectuuraanpak v0.81
  • Principes en ontwerpkaders v0.71
  • Toepassingspatroon Toegang via federatieve hub v0.2
  • Bespreken bestaande ROSA principes en ontwerpkaders IAA