Werkgroep Toegang – september2022

Datum: 15 september 2022
Tijd: 15.00 uur - 17.00 uur

Programma

Agenda:

  • Principes en ontwerpkaders
  • Bespreking terugkoppeling Edu-K m.b.t. het attributenbeleid