Werkgroep Edukoppeling, 18 maart 2024

Datum: 18 maart 2024
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Seats2Meet CS, Amersfoort

Programma

  1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
  2. Openbare consultatie Edukoppeling OAuth profiel: Review toegelicht door SURF
  3. Memo Edukoppeling Secure API OAuth profiel: Vaststellen uitgangspunten
  4. Voorstel publicatie van nieuw compliance document: Uitfasering WUS profiel
  5. Rondvraag / Sluiting