Werkgroep Edukoppeling, 3 juli 2024

Datum: 03 juli 2024
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Online

Programma

  1. Opening / mededelingen / Verslag van 22 april 2024
  2. Bespreken en vaststellen Edukoppeling OAuth Best Practices
  3. Architectuurkaders Ontwerpgebieden (Technische) Interoperabiliteit en m2m
    1. Beoordelen de uitwerking van ontwerpkaders iz Interoperabiliteit afkomstig van Publieke Regie
    2. Schetsen van het verdere ontwikkelpad
  4. Plannen meetings tweede helft 2024