Werkgroep Toegang – maart 2021

Datum: 18 maart 2021
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie:
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling verslag en voortgang actiepunten
  3. Casus achternaam Edu-K (toelichting Edwin)
  4. Toelichting koppeling tussen Entree Federatie en SURFconext (Peter actiepunt #4)
  5. Voorstel om aanpak uit te breiden met autorisatie rollen en het proxy model (Erwin actiepunt #5)
  6. Overzicht use cases (aanvulling use cases Jacob)