Waardenlijsten RIO (voor po en vo)

Inleiding

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het basisonderwijs (RIO-bo), het speciaal en voorgezet speciaal onderwijs (RIO-so/vso) en voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo). Daarin zijn drie belangrijke waardenlijsten opgenomen:
 • Opleidingskenmerken Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld voor bo: Montessori, IGBO, tweetalig primair onderwijs. Bijvoorbeeld voor so en vso: ondersteuning bij visuele beperkingen, ondersteuning bij doofheid. Bijvoorbeeld voor vo: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium.
 • Opleidingseenheden Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: basisonderwijs, speciaal onderwijs, havo (onderdeel van vso en van vo), arbeidsmarkt (onderdeel van vso), praktijkonderwijs (onderdeel van vo).
 • Communicatiecontexten Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Die gelden nagenoeg voor alle genoemde onderwijsdomeinen (werkingsgebieden). Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC.
De inhoud van deze waardenlijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, SLO, de PO-Raad en de VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

Leden

De volgende organisaties zitten in de beheergroep:

 • Vertegenwoordiging uit het vo- en po-onderwijsveld. NB het onderwijsveld wordt op hun verzoek breder betrokken bij de waardenlijsten via de zogeheten Ketendagen die voor het po en voor het vo op regelmatige basis worden georganiseerd.
 • OCW
 • DUO
 • Inspectie van het Onderwijs
 • PO-Raad
 • VO-raad
 • SLO
 • Kennisnet

Meedoen

De beheergroep waardenlijsten RIO is in tegenstelling tot andere werkgroepen binnen Edustandaard een besloten beheergroep. Niettemin kunnen vertegenwoordigers van vo- en po-besturen/scholen uitgenodigd worden indien zij kenbaar maken hiervoor in aanmerking te willen komen. Stuur hiervoor een mail aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Documentatie, drafts van beoordelingen en gespreksverslagen plus een discussieforum zijn voor leden beschikbaar achter een inlog.

Contact

Wilt u meer weten over de Beheergroep Waardenlijsten RIO? Neemt u dan contact op met Brian Dommisse via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Brian is senior adviseur standaarden, architectuur en voorzieningen bij Kennisnet en fungeert als voorzitter van deze beheergroep.