Waardenlijsten RIO (voor po en vo)

Inleiding

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het basisonderwijs (RIO-bo), het speciaal en voorgezet speciaal onderwijs (RIO-so/vso) en voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo). Daarin zijn drie belangrijke waardenlijsten opgenomen:
 • Opleidingskenmerken Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld voor bo: Montessori, IGBO, tweetalig primair onderwijs. Bijvoorbeeld voor so en vso: ondersteuning bij visuele beperkingen, ondersteuning bij doofheid. Bijvoorbeeld voor vo: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium.
 • Opleidingseenheden Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: basisonderwijs, speciaal onderwijs, havo (onderdeel van vso en van vo), arbeidsmarkt (onderdeel van vso), praktijkonderwijs (onderdeel van vo).
 • Communicatiecontexten Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Die gelden nagenoeg voor alle genoemde onderwijsdomeinen (werkingsgebieden). Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC.
De inhoud van deze waardenlijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO, SLO, de PO-Raad en de VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

Leden

De volgende organisaties zitten in de beheergroep:

 • Vertegenwoordiging uit het vo- en po-onderwijsveld. NB het onderwijsveld wordt op hun verzoek breder betrokken bij de waardenlijsten via de zogeheten Ketendagen die voor het po en voor het vo op regelmatige basis worden georganiseerd.
 • OCW
 • DUO
 • Inspectie van het Onderwijs
 • PO-Raad
 • VO-raad
 • SLO
 • Kennisnet

Meedoen

De beheergroep waardenlijsten RIO is in tegenstelling tot andere werkgroepen binnen Edustandaard een besloten beheergroep. Niettemin kunnen vertegenwoordigers van vo- en po-besturen/scholen uitgenodigd worden indien zij kenbaar maken hiervoor in aanmerking te willen komen. Stuur hiervoor een mail aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Documentatie, drafts van beoordelingen en gespreksverslagen plus een discussieforum zijn voor leden beschikbaar achter een inlog.

Contact

Wilt u meer weten over de Beheergroep Waardenlijsten RIO? Neemt u dan contact op met Brian Dommisse via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Brian is senior adviseur standaarden, architectuur en voorzieningen bij Kennisnet en fungeert als voorzitter van deze beheergroep.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.