OOAPI

Inleiding

Bij de ontwikkeling van de OOAPI werkt SURFnet samen met een werkgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en leveranciers. Zij spreken elkaar bijvoorbeeld over mogelijke doorontwikkelingen, implementatie en evaluatie.

Leden

Een overzicht van de leden van de HO-werkroep OOAPI staat op openonderwijsapi.nl/community.

Meedoen

Op de communitysite wisselen geïnteresseerden kennis en informatie uit en zijn werkgroepverslagen terug te lezen. Heb je een vraag, idee of feedback, laat dan een berichtje achter op de communitysite.

Contact

Neem contact met ons op via info(Replace this parenthesis with the @ sign)openonderwijsapi.nl.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.