Uitwisseling toetsmateriaal [beëindigd]

Inleiding

Edustandaard werkt samen met ketenpartijen in het onderwijs om ketenafspraken te maken en die blijvend aan te kunnen passen door toedoen van (nieuwe of veranderende) wensen van gebruikers, technologische trends en/of (inter)nationale ontwikkelingen. Bij het gebruik van educatieve content komen allerlei afspraken kijken, onder andere ten aanzien van het verpakken, het toepassen en het uitwisselen van leermateriaal. De werkgroep Uitwisseling Toetsmateriaal beheert de afspraken die hiermee te maken hebben.

Leden

De leden van deze werkgroep vertegenwoordigen onder andere toetsaanbieders, makers van digitaal toetsmateriaal en/of -software, softwareleveranciers van elektronische leeromgevingen, uitgeverijen, College voor Toetsen en Examens, Kennisnet en SURF.

Meedoen

Wilt u een bijdrage leveren aan de discussie over het gebruik van leermateriaal en de afspraken die daarvoor nodig zijn? U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep. U ontvangt dan ook de uitnodiging voor komende bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.