Doorstroommonitor

Inleiding

Het onderwijsveld heeft behoefte aan objectieve doorstroominformatie, die onder meer het rendement van opleidingen en richtingen duidelijk maken om zodoende verbetertrajecten op te kunnen starten. In de werkgroep Doorstroommonitor wordt de afspraak Doorstroommonitor beheerd en verder ontwikkeld. De afspraak is sinds januari 2014 in beheer bij Edustandaard. De afspraak gaat over doorstroomgegevens die door DUO aan de sectorraden van het PO, VO, MBO en HO worden verstrekt. In de afspraak staat beschreven welke doorstroomgegevens geleverd worden aan de sectorraden binnen het onderwijs. De gegevens worden in zogenoemde kubussen aangeleverd waarbij één kubus bijvoorbeeld bestaat uit de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Aan de hand van deze gegevens kunnen sectorraden beleid maken en benchmarken.

Leden

De leden van de werkgroep Doorstroommonitor vertegenwoordigen de sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging van Hogescholen en VSNU. Daarnaast zit de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan tafel als de leverancier van de doorstroomgegevens. Edustandaard biedt ondersteuning.

Meedoen

Wilt u een bijdrage leveren aan de discussie over de afspraak Doorstroommonitor? U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep. U ontvangt dan ook de uitnodiging voor komende bijeenkomsten.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.