Edukoppeling

Inleiding

Overheden werken continu aan een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Behalve eenmalig registreren van gegevens is hiervoor vooral een goede, veilige uitwisseling van informatie nodig tussen overheden. Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Voor het onderwijs is Edukoppeling geïntroduceerd, een variant van Digikoppeling die passend is gemaakt voor onderwijsspecifieke situaties. Hoe kunnen organisaties in het onderwijs op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen gebruikmakend van deze standaard? Hoe kunnen we de identiteit van de partijen die betrokken zijn bij het uitwisselen van gegevens over leerlingen vaststellen? Waar volgt Edukoppeling Digikoppeling volledig en waar zijn aanvullingen c.q. aanpassingen noodzakelijk? Dergelijke vragen staan centraal binnen de werkgroep die Edukoppeling beheert.

Leden

De werkgroep Edukoppeling bestaat uit vertegenwoordigers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD), Iddink Digital (Sanoma), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), SURF, Kennisnet (Onderwijsserviceregister – OSR).

Meedoen

Wilt u een bijdrage leveren aan de discussie over Edukoppeling? U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep. U ontvangt dan ook de uitnodiging voor komende bijeenkomsten.

Contact

Wilt u meer weten over de Werkgroep Edukoppeling? Neemt u dan contact op met b.dommisse(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl. Brian is senior adviseur standaarden en voorzieningen bij Kennisnet.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.