Onderwijsbegrippenkader en curriculum [beëindigd]

Inleiding

Kennisnet en SLO hebben geconstateerd dat zowel de omgeving rond het Onderwijsbegrippenkader (OBK) als de hoeveelheid onderwijsbegrippen in het OBK steeds complexer werd. Daarom is een volgende stap nodig in de ontwikkeling van het curriculumlandschap. SLO en Kennisnet hebben de afgelopen periode daarom intensief gewerkt aan het redesign van het Onderwijsbegrippenkader. Dit heeft geresulteerd in een Redesign-rapport. Dit rapport is besproken tijdens de bijeenkomst van de Standaardisatieraad op 18 januari 2018. Met betrekking tot de rol van Edustandaard is de Standaardisatieraad akkoord gegaan met het teruggeven van alle begrippensets in het OBK aan de eigenaren. Daarmee vervalt de functie van Edustandaard voor het beheren van begrippensets, en dus ook de oorspronkelijke bestaansreden van deze werkgroep.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.