Onderwijsbegrippenkader en curriculum

Inleiding

Onderwijssectoren hebben hun eigen processen en wetgeving. Hierdoor zijn uitwisselingen tussen sectoren vaak moeilijk, omdat er andere begrippen worden gebruikt voor dezelfde informatie. Zo is een onderwijsvolger in het primair onderwijs een leerling en in het hoger onderwijs een student. Deze taalverwarring wordt zichtbaarder als de informatie digitaal wordt uitgewisseld. Hoe weet een computersysteem dat taal hetzelfde is als Nederlands maar dan enkel in een andere onderwijssector? Door de begrippen die worden gebruikt binnen het onderwijs vast te leggen en deze te voorzien van een definitie, weten we wanneer we het over hetzelfde hebben. Deze begrippen worden door Edustandaard vastgelegd in het Onderwijsbegrippenkader (OBK). Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is de gemeenschappelijke online database met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties. De werkgroep gaat onder andere over begrippen(sets), vocabulaires, kernprogramma’s binnen PO en VO en kwalificatiedossiers voor het MBO.

Leden

De leden van de werkgroep Onderwijsbegrippenkader en vocabulaires vertegenwoordigen onder andere onderwijsinstellingen, softwareleveranciers, distributeurs, de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), SLO, CVE / Cito, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, Kennisnet en SURF.

Meedoen

Wilt u een bijdrage leveren aan de discussie over onderwijsbegrippen? U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep. U ontvangt dan ook de uitnodiging voor komende bijeenkomsten.

Contact

Wilt u meer weten over de Werkgroep Onderwijsbegrippenkader en curriculum? Neemt u dan contact op met h.nijstad(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl. Henk is teamleider Bureau Edustandaard bij Kennisnet.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.