OSO Gegevensset

Inleiding

De werkgroep OSO Gegevensset beheert de afspraak OSO Gegevensset die het uitwisselen van leerlingdossiers binnen het onderwijs mogelijk maakt. De afspraak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • OSO Gegevensset: in deze afspraak staat beschreven welke gegevens in het dossier kunnen worden uitgewisseld en welke gegevens hiervan (conditioneel) verplicht zijn.
  • OSO overstapprofielen: de profielen op de OSO Gegevensset die worden gebruikt in Overstapservice Onderwijs (OSO) in de overstap van leerlingen binnen/tussen het po en vo.
  • OSO SWV PaO profielen: de profielen op de OSO gegevensset die worden gebruikt voor de overdracht binnen een po-school bij aanvraag Samenwerkingsverband passend onderwijs

Deze afspraken zijn beschreven in de drie documenten “Afspraak OSO Gegevensset", "Afspraak OSO Overstapprofielen" en "Afspraak SWV PaO-profielen".

Leden

De leden van de werkgroep OSO Gegevensset vertegenwoordigen onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, leveranciers van leerling administratie-, volgsystemen en regionale platforms, onderwijs ondersteuningsorganisaties en Kennisnet. Zij worden afgevaardigd door de ketenpartners van OSO (de sectorraden PO en VO en de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners) of sluiten aan als individuele  belanghebbenden. De werkgroep stelt, indien nodig, een expertgroep samen voor het uitwerken van wijzigingsverzoeken.

Meedoen

Wilt u een bijdrage leveren aan de discussie over de uitwisseling van dossiers over leerlingen in het onderwijs en de afspraken die daarvoor nodig zijn? U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep. U ontvangt dan ook de uitnodiging voor komende bijeenkomsten.

Contact

Wilt u meer weten over de Werkgroep OSO Gegevensset? Neemt u dan contact op met m.frijns(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl. Marjan is Projectmanager bij Kennisnet.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.