Samenhang

Inleiding

De werkgroep richt zich op het realiseren van samenhang tussen de ROSA als  ketenreferentiearchitectuur van het onderwijs, de sectorale referentiearchitecturen (FORA, MORA, HORA) en de sector- of doelarchitecturen (MOSA, HOSA). Dit kan leiden tot zowel wijzigingen in de ROSA als in de genoemde architecturen. De scope van de werkzaamheden van deze werkgroep is dus niet beperkt tot het beheer en onderhoud van de ROSA.

Missie
De in de Werkgroep Samenhang betrokken sectorarchitecturen en sectorale referentiearchitecturen sluiten naadloos op elkaar aan.

Taken en verantwoordelijkheden
  • Verantwoordelijk voor het herkennen en aangeven van knelpunten die mogelijk de samenhang tussen sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs beïnvloeden.
  • Komen tot een concrete aanpak om knelpunten te mitigeren. Dit zal leiden tot wijzigingsverzoeken voor alle sectorale referentiearchitecturen binnen de onderwijssector.
  • De vertegenwoordigers van sectorale referentiearchitecturen binnen de werkgroep Samenhang dragen de verantwoordelijkheid dat wijzigingsverzoeken volgens afspraken worden verwerkt.
  • Het bijhouden en bijstellen van een gezamenlijke visie en roadmap. De vertegenwoordigers van de sectorarchitecturen en sectorale referentiearchitecturen zijn er verantwoordelijk voor dat deze gedragen wordt door hun achterban.
  • Het opstarten en beoordelen van impactanalyses van voorgestelde wijzigingen die zouden moeten leiden tot meer samenhang tussen sectorarchitecturen en sectorale referentiearchitecturen.
  • De leden van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor het delen van architectuurkennis vanuit en naar hun achterban.

Leden

Vertegenwoordigers met het mandaat om de verantwoordelijkheden horende bij de werkgroep Samenhang te dragen vanuit de: ROSA, FORA, MORA en MOSA, HORA en HOSA. De werkgroep heeft een voorzitter vanuit Bureau Edustandaard die het proces begeleidt.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.