SURF Security Baseline

Inleiding

De SURF Security Baseline is een set van maatregelen voor informatiebeveiliging. Het doel van deze set is om ervoor te zorgen dat zowel de nieuwe als bestaande systemen en toepassingen binnen de SURF-leden (onderwijsinstellingen) voldoen aan een minimum beveiligingsniveau. De baseline moet ook gaan gelden ook voor systemen die worden aangeschaft, hetzij door de instelling zelf, hetzij door SURF, mogelijk namens de sector (aanbestedingen). Het beheer en de doorontwikkeling van de baseline zijn ondergebracht bij twee specifieke organen: een inhoudelijke expertsgroep, die we het 'standaard committee' noemen, en een regiegroep. Het standaard committee is belast met de inhoudelijke kwesties die met de baseline te maken hebben, terwijl de regiegroep de verantwoordelijkheid heeft om te waarborgen dat de baseline al zijn doelstellingen blijft bereiken en ziet toe op de wijzigingen. Vóór de goedkeuring van een nieuwe versie van de baseline, wordt het voorgelegd aan een andere expertgroep, genaamd de 'maturity werkgroep'. Deze groep bestaat binnen SURF en heeft een breed scala aan IT- en privacyexpertise. De maturity werkgroep adviseert over de goedkeuring van wijzigingen, welke vervolgens door de regiegroep innovatiezone worden beoordeeld. De regiegroep innovatiezone is het hoogste adviesorgaan over dergelijke onderwerpen binnen SURF. Naast dit proces kondigen we de geplande wijzigingen vooraf aan in diverse gremia en vragen we om feedback. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat al onze leden, die vertegenwoordigd zijn in verschillende gremia, op de hoogte zijn van de voorgestelde wijzigingen en de kans hebben om hierop te reageren. Het uiteindelijke besluit over de vaststelling van de baseline wordt genomen door de Raad van Bestuur (RvB) van SURF. Hiermee is er geen noodzaak of wens om de baseline onder te brengen bij een werkgroep binnen Edustandaard.

Contact

Voor vragen over beheer kunt u terecht bij:

support(Replace this parenthesis with the @ sign)surfaudit.nl of via het contactformulier op de website https://sec.surf.nl/contact/

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.