Toegang

Inleiding

De werkgroep Toegang is geïnitieerd door de Standaardisatieraad. Opdracht van de werkgroep Toegang is om in kaart te brengen op welke wijze de toekomstbeelden voor toegang binnen de onderwijssectoren op elkaar aansluiten, vast te stellen welke issues problemen geven met de aansluiting en een aanpak voor te stellen waarmee de aansluiting geborgd kan worden. Hiertoe heeft de werkgroep een architectuuraanpak ontwikkeld.

Leden

In de werkgroep Toegang participeren de volgende organisaties: OCW, MBO Digitaal, PO-Raad en VO-raad (beide vertegenwoordigd door Kennisnet), Surf, Cito, Studielink, Iddink Digital, DUO en Kennisnet (Voorzieningen/CTO).

Contact

Wilt u meer weten over de werkgroep Toegang? Neem hiervoor contact op met de voorzitter Bram Gaakeer (OCW) via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.