Toegang

Inleiding

De werkgroep Toegang is geïnitieerd door de Standaardisatieraad. Opdracht van de werkgroep Toegang is om in kaart te brengen op welke wijze de toekomstbeelden voor toegang binnen de onderwijssectoren op elkaar aansluiten, vast te stellen welke issues problemen geven met de aansluiting en een aanpak voor te stellen waarmee de aansluiting geborgd kan worden. De werkgroep Toegang werkt aan de afspraak Architectuuraanpak Toegang, een aanpak die is gericht om afspraken op het gebied van toegang te kunnen maken. In de Architectuuraanpak Toegang worden patronen beschreven die nodig zijn voor het voorbereiden, ondersteunen en bieden van toegang.

Leden

In de werkgroep Toegang participeren de volgende organisaties: OCW, MBO Raad, PO-Raad, VO-raad, Surf, Cito, Studielink, Iddink Digital, Thieme Meulenhoff en Kennisnet.

Contact

Wilt u meer weten over de werkgroep Toegang? Neem hiervoor contact op met de voorzitter Bram Gaakeer (OCW) via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.