Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

Inleiding

Edustandaard werkt samen met ketenpartijen in het onderwijs om ketenafspraken te maken en die blijvend aan te kunnen passen door toedoen van (nieuwe of veranderende) wensen van gebruikers, technologische trends en/of (inter)nationale ontwikkelingen. Digitaal leren en toetsen (zowel normatief als summatief) vereist afspraken over het aanleveren van deelnemersgegevens en over het terugkoppelen van leer- en toetsgegevens. Die uitwisselingen vinden plaats tussen de schoolsystemen (elektronische leeromgevingen, leerlingadministratiesystemen en leerlingvolgsystemen) en de methodesites van uitgevers dan wel de toetsomgevingen van toetsaanbieders. De werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten beheert de afspraken die hiermee te maken hebben.

Leden

De leden van deze werkgroep vertegenwoordigen onder andere onderwijsinstellingen, softwareleveranciers, distributeurs, uitgeverijen, Kennisnet en SURF.

Meedoen

Wilt u een bijdrage leveren aan de discussie over het gebruik van leermateriaal en de afspraken die daarvoor nodig zijn? U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep. U ontvangt dan ook de uitnodiging voor komende bijeenkomsten.

Contact

Wilt u meer weten over de Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten? Neemt u dan contact op met b.dommisse(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl. Brian is senior adviseur standaarden en voorzieningen bij Kennisnet.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.