UBV Security Headers 0.4: publieke consultatie

Webapplicaties en -sites binnen het onderwijs moeten veilig gebruikt kunnen worden. Daar moeten gebruikers en bezoekers vanuit kunnen gaan. Om de veiligheid van webapplicaties te bevorderen, zijn ‘Security Headers’ ontwikkeld. Op basis daarvan wordt met codes aangegeven hoe de webbrowser moet handelen, met name bij onverwachte acties die malafide kunnen zijn. De toepassing ervan is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want welke ‘Security Headers’ moeten worden toegepast om effectief te zijn? Dit is door de werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) uitgewerkt in een handreiking. De werkgroep is op zoek naar feedback om tot een volgende versie te komen.

We willen u vragen om deze handreiking onder de aandacht te brengen bij uw achterban en waar nodig commentaar te leveren. Uiteraard horen we het ook graag als er géén opmerkingen zijn.

De handreiking en meer informatie over de achtergrond kunt u terugvinden op de pagina van ‘UBV Security Headers’.

De consultatieperiode loopt van 10 mei tot 14 juni 2021. Opmerkingen kunnen worden ingediend via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Deel dit bericht vooral ook met andere belanghebbenden.