UBV Veilig en Betrouwbaar e-mailverkeer 0.5: publieke consultatie

Bureau Edustandaard heeft een (advies-)verzoek van het ‘Ketenregieoverleg PO-VO’ (hierna: KRO) gekregen voor de implementatie van de beveiligingsstandaarden die voortkomen uit de Wet Digitale Overheid (WDO). De Standaardisatieraad heeft de werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) verzocht om deze WDO-beveiligingsstandaarden in onderwijscontext te plaatsen en uit te werken in voorschriften. De ‘UBV Veilig en Betrouwbaar e-mailverkeer’ is daar één van de uitwerkingen van.

Deze voorschriften zijn bedoeld voor schoolinstellingen en andere organisaties die e-mail verzorgen en/of beheren in het onderwijs (PO, VO, MBO en HO). Hiermee verhoogt de afleverbetrouwbaarheid van e-mail en vermindert de kans op misbruik van domeinnamen in de sector (zoals phishing). Verder verhogen de voorschriften het gebruik van beveiligde communicatie tussen mailservers, wat bijdraagt aan de integriteit en vertrouwelijkheid van het e-mailverkeer.

We willen u vragen om deze standaard onder de aandacht te brengen bij uw achterban en waar nodig commentaar te leveren. Uiteraard horen we het ook graag als er géén opmerkingen zijn. Deel dit bericht vooral ook met andere belanghebbenden!

De standaard is recentelijk besproken in de Architectuurraad en Standaardisatieraad, waarbij afgesproken is om deze standaard in consultatie te brengen. Meer informatie over de achtergrond kunt u terugvinden op de pagina van ‘UBV Veilig en Betrouwbaar e-mailverkeer’.

De consultatieperiode loopt van 18 februari tot 29 maart 2021. Opmerkingen kunnen worden ingediend via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.